Tunteella ja laadulla teemme hyvää vanhustyötä

 

Meillä vapautui 1 hoitopaikka muistisairaalle asiakkaalle. Lisätietoja antaa toimistosihteeri Natalia Vorobieva,puh. 0404561682.

****************************************************************************************************************

SOSIOKULTTUURINEN TOIMINTA
Sosiokulttuurista toimintaa toteutetaan yhteistyössä henkilökunnan, omaisten sekä vapaaehtoisten kanssa. Sosiokulttuurinen toiminta voi sisältää kulttuuri – ja taidetyötä, luovaa toimintaa sekä askartelua. Työhön kuuluu toiminnallisten ryhmien järjestämistä eri teemojen ja sisältöjen mukaan. Näitä ovat liikunta, jumppa, ulkoilu, muisteluhetket, pelit ja lauluhetket.
Päätavoitteena syventää sosiokulttuurista hoitotyötä niin, että se näkyy asukkaiden arjessa viriketoiminnan lisääntymisenä ja kuntoutumista edistävänä toimintana.

Sosiokulttuurisesta toiminnasta vastaa geronomi Tiia Komppa.