Tunteella ja laadulla teemme hyvää vanhustyötä

 

Meillä vapautui 1 hoitopaikka muistisairaalle asiakkaalle. Lisätietoja antaa toimistosihteeri Natalia Vorobieva,puh. 0404561682.

****************************************************************************************************************

SOSIOKULTTUURINEN TOIMINTA
Sosiokulttuurista toimintaa toteutetaan yhteistyössä henkilökunnan, omaisten sekä vapaaehtoisten kanssa. Sosiokulttuurinen toiminta voi sisältää kulttuuri – ja taidetyötä, luovaa toimintaa sekä toiminnallisia ryhmiä.
Toiminnan suunnittelussa huomioidaan vuodenajat ja juhlapyhät sekä asukkaiden toiveet.
Päätavoitteena syventää sosiokulttuurista hoitotyötä niin, että se näkyy asukkaiden arjessa viriketoiminnan lisääntymisenä ja kuntoutumista edistävänä toimintana.

Sosiokulttuurisesta toiminnasta vastaa geronomi Tiia Komppa.
Viereisessä kuvassa on taideryhmässä asukkaiden taideteoksia.